Home

 • krokus
 

Hallo, leuk dat u mijn website bezoekt!

 

Ik zal me even voorstellen:

ik ben Anna Groen en in 2012 ben ik gestart met mijn salon in 't Kalf te Zaandam.

Als medisch pedicure bied ik u een breed scala aan mogelijkheden in gespecialiseerde voetbehandelingen zowel op medisch als cosmetisch gebied.

Ik ben bevoegd voor de behandeling van de zogeheten risicovoeten welke kunnen zijn ontstaan door o.a. diabetes, reuma, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing, waarbij een verhoogd risico op complicaties aanwezig is.

Daarnaast heb ik kennis op het gebied van nagelregulatie, nagelreparatie, orthesiologie en anti-druk technieken, waarmee de behandelmogelijkheden van de complexere voet- en nagelproblematiek wordt vergroot. Alle specialistische behandelingen zijn gericht op preventie en pijnklachtvermindering.

Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor pedicures van ProCert (KRP, professioneel gecertificeerde pedicures) en ik ben aangesloten bij de branchevereniging Provoet.

De salon bevindt zich in de rustige wijk 't Kalf in Zaandam, vlak bij de Zaanse Schans en Haaldersbroek, aan het water en is van alle gemakken voorzien. Er is voldoende vrije parkeergelegenheid voor de deur.

Kijkt u rustig rond op mijn site.

 

Behandelprotocol COVID-19

De behandeling kan niet doorgaan indien

 

        Er sprake is van hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid

        Er sprake is van benauwdheid of longonsteking

        Er sprake is van koorts

         Indien de klant in contact is geweest met iemand die COVID-19 heeft

         De klant korter dan 2 weken geleden genezen is van COVID-19.

 

Er mag maar 1 klant tegelijk in de behandelruimte, kom dus niet te vroeg of te laat, ook tijdens de desinfectie tussen 2 klanten door, zal er niemand worden toegelaten, om te voorkomen dat dit wel gebeurt, zal de deur tijdens de behandelingen op slot gaan. 

Desinfecteer uw handen met het desinfectiemiddel, welke klaar staat bij de deur en raak zo weinig mogelijk aan in de behandelruimte.

Een mondkapje is vanaf 1 december 2020 verplicht.

Er is een luchtreinigingssysteem in de behandelruimte aanwezig.

Medisch Pedicure

Medisch pedicure is enerzijds gericht op de gespecialiseerde voetzorg voor mensen met diabetes en/ of reuma. Anderzijds kan door middel van specialistische technieken de behandelmogelijkheden van de complexere voet- en nagelproblematiek worden vergroot. Alle behandelingen zijn gericht op preventie en pijnklachtvermindering. U kunt terecht voor:

 • Gespecialiseerde voetzorg bij diabetes & reuma

 • Ingroeiende teennagel

 • Pijnlijke standsafwijkingen tenen

 • Pijnlijke likdoorn op of tussen de tenen

 • Beschadigde teennagel

Pedicure

Pijnlijke voeten kunnen gemakkelijk worden verholpen, of zelf worden voorkomen door een regelmatig bezoek aan een vakbekwame pedicure. Goedverzorgde voeten en teennagels dragen daarnaast ook bij aan een stralend verzorgd uiterlijk!

Medical taping van de voet en het onderbeen

Voor o.a.

Jubeltenen, hamer-/klauwtenen, ondersteuning van de voorvoet, plantaire fascitis, hallux valgus, hielspoor, pijnlijke Achillespees, standsverandering van de tenen,ondersteuning van het dwarsgewelf, drukvrij leggen van pijnpunten, Mortonse neuralgie.

Privacy policy

Voetaardig hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetaardig houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze rechten respecteer.