Home

 • krokus

Opening tijdens lockdown

De salon is deels open voor medisch noodzakelijke voetbehandelingen. Dit houdt onderstaande in. Er mogen dus absoluut géén cosmetische behandelingen worden uitgevoerd.

Wat valt er onder medisch noodzakelijke voetzorg ?

Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.

Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.

Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.

Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).

Een achterliggende aandoening waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.

Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.

Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4 en uitsluitend na overleg met de gecontracteerde podotherapeut of hoofdbehandelaar en alleen in die situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeerbare complicaties.

Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.

Het belangrijkste uitgangspunt van het wegingskader is dat door het uitvoeren van medisch noodzakelijke voetzorg complicaties bij de cliënt kunnen worden voorkomen, waardoor de eerste- en tweedelijnszorg niet extra worden belast.

Provoet heeft bevestiging van de overheid en de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) dat medisch pedicures géén verwijzing van de huisarts nodig hebben. Laatste geldt alleen voor medisch noodzakelijke voetzorg van niet-gecontracteerde voetzorg bij cliënten die voor de coronacrisis al onder behandeling waren bij mij. 

 

Hallo, leuk dat u mijn website bezoekt!

 

Ik zal me even voorstellen:

ik ben Anna Groen en in 2012 ben ik gestart met mijn salon in 't Kalf te Zaandam.

Als medisch pedicure bied ik u een breed scala aan mogelijkheden in gespecialiseerde voetbehandelingen zowel op medisch als cosmetisch gebied.

Ik ben bevoegd voor de behandeling van de zogeheten risicovoeten welke kunnen zijn ontstaan door o.a. diabetes, reuma, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing, waarbij een verhoogd risico op complicaties aanwezig is.

Daarnaast heb ik kennis op het gebied van nagelregulatie, nagelreparatie, orthesiologie en anti-druk technieken, waarmee de behandelmogelijkheden van de complexere voet- en nagelproblematiek wordt vergroot. Alle specialistische behandelingen zijn gericht op preventie en pijnklachtvermindering.

Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor pedicures van ProCert (KRP, professioneel gecertificeerde pedicures) en ik ben aangesloten bij de branchevereniging Provoet.

De salon bevindt zich in de rustige wijk 't Kalf in Zaandam, vlak bij de Zaanse Schans en Haaldersbroek, aan het water en is van alle gemakken voorzien. Er is voldoende vrije parkeergelegenheid voor de deur.

Kijkt u rustig rond op mijn site.

 

Medisch Pedicure

Medisch pedicure is enerzijds gericht op de gespecialiseerde voetzorg voor mensen met diabetes en/ of reuma. Anderzijds kan door middel van specialistische technieken de behandelmogelijkheden van de complexere voet- en nagelproblematiek worden vergroot. Alle behandelingen zijn gericht op preventie en pijnklachtvermindering. U kunt terecht voor:

 • Gespecialiseerde voetzorg bij diabetes & reuma

 • Ingroeiende teennagel

 • Pijnlijke standsafwijkingen tenen

 • Pijnlijke likdoorn op of tussen de tenen

 • Beschadigde teennagel

Pedicure

Pijnlijke voeten kunnen gemakkelijk worden verholpen, of zelf worden voorkomen door een regelmatig bezoek aan een vakbekwame pedicure. Goedverzorgde voeten en teennagels dragen daarnaast ook bij aan een stralend verzorgd uiterlijk!

Medical taping van de voet en het onderbeen

Voor o.a.

Jubeltenen, hamer-/klauwtenen, ondersteuning van de voorvoet, plantaire fascitis, hallux valgus, hielspoor, pijnlijke Achillespees, standsverandering van de tenen,ondersteuning van het dwarsgewelf, drukvrij leggen van pijnpunten, Mortonse neuralgie.

Privacy policy

Voetaardig hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetaardig houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze rechten respecteer.